Constructief meedenken, feedback, een vraag of een klacht?  Voor de verbetering van ons onderwijs heel fijn! Uw feedback, of zelfs een klacht, laat ons stil te staan bij het functioneren van onze school en dwingt ons na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs en organisatie kunnen verbeteren.

De beste weg is direct de mentor van uw zoon/dochter aan te spreken. Daarna is de afdelingsleider van uw kind de aangewezen persoon. Mocht u een officiƫle klacht willen indienen dan dient u gebruik te maken van onze klachtenregeling. Wij gaan er van uit dat wanneer er klachten zijn, deze in goed overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers of schoolleiding afgehandeld kunnen worden.
De klachtenregeling is hier te vinden.

Aan de school is een Commissie van Beroep Eindexamens verbonden. De commissie oordeelt over de door de leerlingen ingestelde beroepen tegen beslissingen van de rector over onregelmatigheden tijdens het schoolexamen of centraal examen.

De interne en externe vertrouwenspersoon vindt u op deze pagina.