IV. PESTPREVENTIE

Antipest coördinator 

De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school. Zij wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt. Daarnaast zijn preventie, monitoren en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.  Onze anti-pestcoördinator is Karin van Mil: k.vanmil@jdw.nl.

Vertrouwenspersonen 

Soms zijn er problemen waarover je moeilijk kunt spreken. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie je kunt praten. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om te luisteren. Daarbij kan de vertrouwenspersoon samen met een leerling zoeken naar oplossingen of advies geven voor verdere hulp. 

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. De inhoud van de gesprekken tussen leerlingen en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. 

De vertrouwenspersonen op onze school zijn: 

Charles van Andel: c.vanandel@jdw.nl 

Lisette de Mees: l.demees@jdw.nl 

Iris Lucas: i.lucas@jdw.nl

Medewerkers kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon.  

Pestprotocol