Voorwoord

Wanneer u dit leest, is het schooljaar 2022-2023 al begonnen. Laten we hopen dat het een voorspoedig, herstellend, en deugdzaam schooljaar zal zijn!

Mijn gedachten dwaalden bij deze eerste zin, zoals wel vaker bij dit soort stichtelijke woorden, even af naar het oude Athene. Zowel op de Griekse Agora als op de Akropolis spreek ik vaak met onze leerlingen over de Atheense democratie. Als vanzelf duiken Socrates en Aristoteles dan op.


We filosoferen dan even over de uitdagingen van de oude Griekse samenleving in vergelijking tot de polemiek binnen onze maatschappij van vandaag. Wat is nou precies in deze omstandigheden een deugdzaam mens? Mijn favoriete oude Griek Aristoteles is daar natuurlijk duidelijk over: je dient verstandig en rechtvaardig te handelen en enkele karakterdeugden te ontwikkelen zoals dapperheid, vrijgevigheid en vriendelijkheid. Voorwaar toch allemaal mooi bruikbaar in een democratische samenleving.

Daarnaast hebben we het al wandelend over vriendschap. De polis zal niet voortbestaan zonder vriendschappen. Het is onderdeel van het menselijk geluk. En daarmee, de leerlingen kijken mij tegen die tijd ietwat meewarig aan, zijn wij bij de belangrijkste boodschap vanuit de oudheid; de mens heeft als doel om uit te groeien tot een volwassen wezen dat naar geluk streeft….

Zo kom ik als vanzelf bij het hier en nu. Ik ben ervan overtuigd dat alle medewerkers van het Johan de Witt uw zoon of dochter begeleiden op een pad dat leidt naar het zijn van een deugdzaam mens. Zo gaat dat op een gymnasium.

Mijn inzet als rector is erop gericht om de school een warme, sterke en professionele ‘polis” voor leerlingen, medewerkers en ouders te laten zijn. Warm in menselijk relaties, sterk in kennis, didactiek en begeleiding, professioneel en bovenal positief waarderend in onze houding ten opzichte van elkaar en de omgeving.

Ik doe dat graag samen met alle betrokkenen. Mijn deur staat vaak open; ook voor u!

Ik wens jullie een mooi en hopelijk gezond nieuw schooljaar toe!

Marco Oehlenschläger

rector / bestuurder

Vriendschap is onderdeel van het menselijk geluk.

Start typing and press Enter to search