CONTACTGEGEVENS RAAD VAN TOEZICHT, COMMISSIES, RADEN EN VERENIGINGEN

 

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Rector bestuurder
Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger

Leden Raad van toezicht
Mw. drs. E.G. Wenink
Mw. H. Nonnekes
Mw. drs. A.G.L. van Beest-de Mul
Dhr. drs. J.W.M. van Brouwershaven

Voorzitter Raad van toezicht
Dhr. drs. J.G.A. Paans

Bestuurssecretariaat
Mw. M. J. Vos
m.vos@jdw.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Personeelsgeleding
Mw. drs. J. Abcouwer (voorzitter)
Dhr. mr. drs. J.W.U. Koch
Mw. drs. N.K. Spelbrink
Mw. drs. M.M.E. Tonino (vice voorzitter)

Oudergeleding
Mw. F. van der Rhee
Mw. H.B. Al Mashta-Aalderink

Leerlinggeleding
Jasmijn van der Sijde
Quinn Bezemer

OUDERVERENIGING

Voorzitter
Mw. F. van Garderen
E. fleur74@gmail.com

Penningmeester
Dhr. A.E. van Os AA
ernovanos@gmail.com

Secretaris
Dhr. H. van Antwerpen

Bestuursleden
Mw. P. Biemond
Dhr. X. Wamelink
Mw. C. Rijsdijk

LEERLINGVERENIGING DGC “VOSSIUS”

info@dgc-vossius.nl

LEERLINGENRAAD

Praeses
Roos

VERTROUWENSPERSONEN, ANTIPESTCOÖRDINATOR EN OK-COACH

Ouder-Kindcoach
Mw. S. Voet,
sabina.voet@swtdordrecht.nl

Intern vertrouwenspersoon meisjes klas 1, 2, 3.
Mw. L.C.I. de Mees

Intern vertrouwenspersoon meisjes klas 4, 5, 6.
Mw. I. Lucas

Intern vertrouwenspersoon jongens klas 4, 5, 6.
Dhr. C. van Andel

Anti-pestcoördinator
Mw. D. Heupers
d.heupers@jdw.nl

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. drs. B. den Boer
Tel. mobiel 06 28430164
info@bbdb.info

Vertrouwensinspecteur
T (0900) 111 31 11

COÖRDINATOR LEERLINGENBEGELEIDING

Mw. D. Neggers
d.neggers@jdw.nl

REDACTIE JANUS

Jdw.janus@gmail.com

REDACTIE JOHAN

Johan.jdw@gmail.com