CONTACTGEGEVENS RAAD VAN TOEZICHT, COMMISSIES, RADEN EN VERENIGINGEN

 

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Rector bestuurder
Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger

Leden Raad van toezicht
Mevr. H. Nonnekes
Mevr. drs. A.G.L. van Beest-de Mul
Mevr. E. Leeftink
Dhr. drs. J.W.M. van Brouwershaven

Voorzitter Raad van toezicht
Dhr. drs. J.G.A. Paans

Bestuurssecretariaat
Mevr. M. J. Vos
m.vos@jdw.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Personeelsgeleding
Mevr. drs. J. Abcouwer (voorzitter)
Mevr. E. Conradie (secretaris)
Dhr. J. van Ringelenstein
Dhr. R. Lucas

Oudergeleding
Mevr. F. van der Rhee
Mevr. H.B. Al Mashta-Aalderink

Leerlinggeleding
Senna Geurts
Hielke Edema

OUDERVERENIGING

Voorzitter
Mevr. F. van Garderen
voorzitter.ouderverenigingjdw@gmail.com 

Penningmeester
Mevr. S. van Pelt
penningmeester.ouderverenigingjdw.gmail.com

Secretaris
Mevr. H.B. Al Mashta-Aalderink
secretaris.ouderverenigingjdw@gmail.com

Bestuursleden
Dhr. D. Bergwerf
Mevr. L. Hoogenboom
Mevr. C. Kruithof
Dhr. S. van der Padt

LEERLINGVERENIGING DGC “VOSSIUS”

info@dgc-vossius.nl

LEERLINGENRAAD

Praeses
Saniya Wijnands

VERTROUWENSPERSONEN, ANTIPESTCOÖRDINATOR EN OK-COACH

Ouder-Kindcoach
Mevr. S. Voet,
sabina.voet@swtdordrecht.nl

Interne vertrouwenspersonen leerlingen
Mevr. L.C.I. de Mees
Mevr. I. Lucas
Dhr. C. van Andel

Anti-pestcoördinator
Mevr. K. van Mil
k.vanmil@jdw.nl

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. drs. B. den Boer
Tel. mobiel 06 28430164
info@bbdb.info

Vertrouwensinspecteur
T (0900) 111 31 11

COÖRDINATOR LEERLINGENBEGELEIDING

Mevr. K. van Mil
k.vanmil@jdw.nl

REDACTIE JANUS

Jdw.janus@gmail.com

REDACTIE JOHAN

Johan.jdw@gmail.com