II. OVER DE NATIONALE GRENZEN

In een steeds meer geïnternationaliseerde maatschappij is het belangrijk dat onze leerlingen rijke ervaringen op het gebied van Europese en niet Europese taal, muziek, kunst en (klassieke) cultuur op doen. Deze leerdoelen zijn bij een groot aantal vakken ondergebracht. Wanneer een leerling zich meer wil verdiepen, is mogelijk om het verrijkingsprogramma Cambridge Engels te volgen, waarbij de leerlingen in de klassen 1 t/m 5 opgeleid worden voor de hoogwaardige FCE-, CAE- en CPE-diploma’s. Vanaf het 3e leerjaar wordt het verrijkingsprogramma DELF en Goethe aangeboden, waarbij deelnemende leerlingen een examen kunnen afleggen om een erkend certificaat voor het vak Frans of Duits te behalen. 

Om de Europese context ook echt te ervaren, wordt er veel gereisd op onze school. Het absolute hoogtepunt wordt gevormd door de Klassieke reizen naar Italië en Griekenland.