III. KWALITEITSZORG

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen in Dordrecht en omgeving. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Ook over onze school is er alle recente informatie te vinden.

Opbrengstenkaart 

De onderwijsinspectie maakt van iedere school een opbrengstenkaart, waarin gegevens over  instroom, doorstroom, uitstroom en eindexamenresultaten zijn opgenomen. Zo wordt het mogelijk om scholen met eenzelfde onderwijsaanbod met elkaar te vergelijken. Zie: www.onderwijsinspectie.nl

Enquête Stichting Het Zelfstandig Gymnasium 

Onze plannen en beleidsvoornemens worden mede ingegeven door gegevens uit onderzoek, publicaties en informatie van de andere 40 categorale gymnasia in Nederland. Zo verschijnt er jaarlijks de rapportage van een enquête van de SHZG waarmee wij onze school op het gebied van onderwijsprestaties e.d. kunnen vergelijken met de andere zelfstandige gymnasia. 

Kwaliteitsmetingen 

Via jaarlijkse, tweejaarlijkse en vierjaarlijkse peilingen en analyses bewaakt de school o.a. de kwaliteit van de het onderwijs, de leerlingenzorg, de tevredenheid van leerlingen, van ouders en van medewerkers. Hiervoor is een kwaliteitsplan ontwikkeld, gekoppeld aan het vierjaarlijks op te stellen schoolplan. Bij de organisatie van deze kwaliteitsmetingen zijn medewerkers, ouders en leerlingen betrokken. 

In-/doorstroomgegevens 2020-2021