VI. ACTIVITEITEN EN REIZEN

Dagexcursies 

Dagexcursies kunnen in elk leerjaar georganiseerd worden en duren meestal één dag. Ze kunnen vakgebonden zijn, maar ook bijdragen aan de algemene vorming van de leerling. 

Meerdaagse reizen

Dit zijn meerdaagse reizen die plaatsvinden in de leerjaren drie, vier en vijf. Omdat de inhoud van deze reizen deel uitmaakt van het studieprogramma, verwacht de school dat alle leerlingen hieraan deelnemen. 

3e klasreis 

Als vast onderdeel van het programma gaan de leerlingen van de derde klas op reis. Dit schooljaar wordt nog bekeken wat mogelijk is aan het eind van dit schooljaar. 

4e klasreis 

Als vast onderdeel van het programma gaan de leerlingen van de vierde klas op reis. Dit schooljaar wordt nog bekeken wat mogelijk is aan het eind van dit schooljaar. 

Klassieke reis 

Het laatste onderdeel van het excursieprogramma op het Johan de Witt-gymnasium is de Klassieke Reis. Na de laatste proefwerkweek gaat een deel van de leerlingen voor een week op reis naar Rome en Napels, een ander deel gaat naar Griekenland. Aan de basis voor de bestemming ligt de keuze voor de klassieke taal.