II. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In de levensfase waar onze leerlingen zich in bevinden, hebben we als school ook een grote vormende rol. Die rol nemen we als we bezig zijn met de cognitieve (schoolvakgerelateerde) leerdoelen en vaardigheden, maar ook bij de leerlingbegeleiding en de buitenlesactiviteiten die we aanbieden. In de loop der schooljaren gunnen we leerlingen een grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid in ruil voor ambitie en ontwikkeling. We streven ernaar dat leerlingen hun talenten ontdekken en op basis daarvan keuzes durven en mogen maken. We willen dat leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en (steeds meer) zeggenschap hebben over hun eigen leren. Het mentoraat en de leerlingenbegeleiding is op deze punten in ontwikkeling.  

Ook streven we komende jaren naar meer maatwerk in de inrichting van ons onderwijs en naar meer talentontwikkeling in onze begeleiding. 

jdw dordrecht schoolgids persoonlijke ontwikkeling