II. MAATSCHAPPELIJKE STAGE

De maatschappelijke stage is een stage van in totaal 20 uur, die door leerlingen van leerjaar 3 gedaan moet worden in een organisatie ‘buiten de eigen leefwereld’ van de leerling. De organisatie moet op een ‘non-profit’ basis werken. Stichtingen en vrijwilligersorganisaties vallen bijvoorbeeld onder deze categorie.

Voorafgaand aan de echte stage-uren worden vier klassikale lessen gegeven waarin de leerlingen voorbereid worden op de stage. Na die lessen krijgen de leerlingen een reader met tips en eisen. Een van de eisen is dat iedere leerling na de stageperiode een verslag moet inleveren.

De stage vindt plaats binnen onderwijstijd, maar buiten het lesrooster. Van de leerlingen wordt eigen initiatief verwacht (bijvoorbeeld het zoeken van een stage adres, zelf contact opnemen met de stagebieder, etc.). Vooral de stagecoördinator, maar ook de mentoren zullen de leerlingen begeleiden waar mogelijk.